Čistenie priemyselných obalov

Máte problémy s čistotou obalov?

 • Riešite problémy s čistotou obalov?
 • Plníte základné podmienky kvality pre oblasť obalového hospodárstva?
 • Kontrolujete a meriate si kvalitu čistoty obalov?
 • Ako máte nastavený systém manažérstva kvality?
 • Hľadáte spoľahlivého partnera pre spoluprácu?

Čo všetko vám ponúkame?

 • Ekologické umývanie obalov
 • Triedenie obalov podľa znečistenia: prach, minerálny tuk, triesky z obrábania
 • Evidenciu obalov
 • Možnosť organizácie dopravy od/k zákazníkovi
 • Skúšobné umývanie obalov zadarmo
 • Ekologická likvidácia poškodených obalov
 • Ručné čistenie obalov: mokré aj suché
 • Umývanie vašich vratných obalov do maximálneho rozmeru 1200 x 800 x 960 mm
 • Triedenie a kompletovanie výrobných obalov podľa Vašich požiadaviek
 • Dopravu obalov a výrobkov
 • Skladovanie vyčistených obalov

Dokážeme vás chrániť pred:

 • Kontamináciou vašich výrobkov vo výrobnom procese, od znečistenia z externých zdrojov prinesených na obaloch
 • Reklamáciami z dôvodu znečistenia vašich produktov od obalov
 • Pokutami za dodávku nezhodných produktov z dôvodu kontaminácie
 • Rastúcimi nákladmi na reklamácie produktov
 • Nárastom nezhôd vo výrobnom procese z dôvodu neplnenia kritérií čistoty